Zoneploeg


De zoneploeg is het kloppend hart van de pastorale zone. Zij is verantwoordelijk voor het totale werkveld dat bestaat uit diaconie (dienst aan mensen), evangelisatie, de financiën en de catechese.De leiding van de zoneploeg berust bij een zonepriester. In elke pastorale zone wordt de zorg steeds toevertrouwd aan een priester, aangesteld door de bisschop.Daarnaast zijn er verschillende medewerkers actief die eveneens aangesteld worden door onze bisschop. Het gaat hier om priesters, diakens, pastorale werk(st)ers en zij die een canonieke aanstelling kregen als zonale verantwoordelijken van een pastoraal werkveld. Ieder van hen heeft een mandaat van 6 jaar.

Leden zoneploeg:

Pastoraal team
Pastoor Karel Loodts (016 81 13 43karelloodts@gmail.com)
Diaken Jan Abts (+32486 16 84 63, diaken.jan.abts@gmail.com)

Catechese

Claudia Servellon
(0477 89 33 88catechese.zonetienen@gmail.com)

Diaconie
Claire Blondeau
(0495 73 05 49dekenij.tienen@skynet.be)

Evangelisatie
Marina Gelaude
(016 81 76 96marina.gelaude@skynet.be)

Liturgie
Pastoor Karel Loodts
(016 81 13 43karelloodts@gmail.com)

Communicatie


Het tijdelijke
Karin Simons
(+3216 78 21 28simonskarin@hotmail.com)Zoneraad


De zoneraad, onder leiding van de zonepriester, is een adviserend orgaan en heeft bijgevolg geen beslissende rol.
De raad is samengesteld uit de zoneploeg, een afgevaardigde uit elke lokale gemeenschap van de pastorale zone en leden die gecoöpteerd zijn omwille van hun deskundigheid.In de zoneraad bevinden zich ook afgevaardigden van de scholen en zorginstellingen uit de zone. Dit om een catechetische en diaconale samenwerking mogelijk te maken.
Het mandaat van de zoneraad duurt 6 jaar.

Leden zoneraad:

Dirk Wijnants K&L (wijnants.d@olvtenpoel.be)
Elisanne Dedecker (e_dedecker@yahoo.com)
Claire Blondeau (dekenij.tienen@skynet.be)
Karin Simons (simonskarin@hotmail.com)
Marina Gelaude (marina.gelaude@skynet.be)
Jan en Anne Abts (diaken.jan.abts@gmail.com)
Frans De Schutter (frans.deschutter@skynet.be)
Hans Bekaert (hansbekaert@yahoo.com)
Claudia Servellon (catechese.zonetienen@gmail.com)
Elly Mattheus (elly.mattheus@vlbm.be)
Karel Loodts (karelloodts@gmail.com)
Staf Heeren (fam.heeren@skynet.be)