Mensen In Nood


In 1986 groeide de werkgroep “Mensen in Nood” uit de parochieraad. Zij stelt als doel de directe materiële nood te verhelpen van mensen in onze parochie en in de stad Tienen. Wekelijks wordt er dan ook vele keren beroep gedaan op deze organisatie. Zonder de financiële hulp van velen kan deze werkgroep geen dienstverlening bieden.

U kunt hun goede werk dan ook steunen met het storten van een milde gift op het rekeningnummer:

BE 98 0682 2729 7093
PC Kabbeek, Gilainstraat, 104
3300 Tienen

Claire Blondeau

0495 73 05 49

Alvast van harte dank voor uw milde steun aan dit werk!Bezorgd Om Mensen


BOM is een welzijnsschakel die zich inzet voor mensen in armoede.

Er is onthaal, een tweedehandswinkel voor kleding en kleine huishoudspullen en driemaal per week wordt er gratis voedsel verdeeld.

Het centrum is open op maandag en woensdag telkens van 9.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

Nog goed bruikbaar materiaal is steeds welkom. Ook uw inzet als vrijwilliger wordt zeer gewaardeerd.

Financieel steunen kan op rekening: BE67 0682 0160 1187, vanaf 40 euro wordt u een fiscaal attest toegestuurd.

Voor meer informatie bezoek onze website: www.bezorgdommensen.be.
BEZORGD OM MENSEN vzw (B.O.M.)
Hamelendreef 100/2, 3300 TIENEN
Tel. en Fax.: +3216 81 03 51
bezorgdommensen@skynet.be


Samana


Ziekenzorg zo heette het vroeger. Nu kennen we de organisatie, verbonden aan de christelijke mutualiteiten, beter als Samana. Via tal van activiteiten en persoonlijke bezoeken wil deze organisatie zieken en bejaarden laten participeren in het gewone maatschappelijk leven.Samana heeft in het bijzonder aandacht voor de zwakken in onze leefwereld. Zij pleit voor een gelijkwaardigheid van alle mensen. Ook een ziekenbezoekje van iemand van Samana/ Ziekenzorg kan aangevraagd worden.


Ria Willemaers
+32499 32 83 45
ria.willemaers@outlook.be


OKRA


OKRA is een open vereniging van, voor en door senioren. Je vindt tal van mogelijkheden om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Hier voel je je thuis! Je kan in OKRA samen genieten van een veelvoud aan activiteiten (sport, reizen, cultuur, vorming, zingeving, crea, ontspanning, …). Je krijgt de kans om je talenten in te zetten binnen trefpunten, themagroepen of andere werkingen. We creëren ruimte om met elkaar nieuwe initiatieven te ondernemen. Zo leven we samen voluit!
 
OKRA is een beweging die jouw stem laat horen en actie onderneemt voor een duurzame, zorgzame, solidaire, inclusieve en waardevolle samenleving, met een plaats voor senioren. OKRA is geïnspireerd door het christelijke zingevingsverhaal. We hebben aandacht voor levensbeschouwelijke vragen in dialoog met alle andere grote zingevingsverhalen. Voor ons telt iedereen. We kijken in kansen en zien jouw talent als een geschenk. Dit doen we samen én in dialoog met elkaar.

OKRA Tienen