x Kerk Tienen

Tot Goddelijke Zaligmaker behoren de kerken:
Sint Salvator Hakendover, Sint Laurentius Goetsenhoven, Sint Odulphus Bost, Kapel Onze-Lieve-Vrouw-ten Steen Grimde, Sint Petrus en Paulus Grimde.