De Verzoening / Biecht


De biecht is het sacrament van de verzoening of vergeving. Het is een moment waarbij je even stilstaat bij het leven en nagaat wat je allemaal verkeerd deed in de voorbije tijd. Het is vaak moeilijk om aan elkaar iets te vergeven, te zeggen dat je spijt over iets hebt. Een verzoeningsgesprek met een priester, het tonen van berouw, kan dan een rijk moment van genade en troost betekenen.


Tijdens sterke tijden, zoals in de advent en de Paastijd, vinden er boetevieringen plaats. Samenkomen en tonen dat we allemaal zondige mensen zijn en om vergeving willen vragen, geeft sterkte en nieuwe moed.

Karel Loodts: 016 81 13 43