De Ziekenzalving


Het laatste sacrament in het leven van een christen is de ziekenzalving. Vroeger werden de termen gebruikt “ het laatste oliesel geven”. Bij ons doopsel en ons vormsel werden we ook gezalfd en de ziekenzalving voltooit dusdanig de weg naar het eeuwig leven bij God. Men mag echter de ziekenzalving niet verwarren met het “ laatste sacrament van de stervenden” of “viaticum”. Dit is de laatste communie en kan slechts eenmaal toegediend worden. De ziekenzalving kan men steeds ontvangen wanneer men in levensgevaar is of ernstig ziek.


Op aanvraag kan een pastoor langskomen bij u thuis, verzorgingstehuis of ziekenhuis om het sacrament toe te dienen.


U kunt ook steeds terecht bij de pastorale dienst van de woon-en zorginstellingen en ziekenhuizen.

Karel Loodts: 016 81 13 43