Mijn kind aanmelden voor Vormsel


Het vormsel is gekoppeld aan de plechtige geloofsbelijdenis. Wat eens de ouders beloofden bij het doopsel van hun kind, spreken de kinderen nu zelf uit.
Het is een bevestiging van het geloof in een God die ons nabij wil zijn en nabij wil blijven.
Het sacrament van het vormsel is bij uitstek het sacrament van Gods heilige Geest.
Het wordt dan ook omschreven als een initiatiesacrament in de groei naar volwassenheid, in de groei tot een getuige, een apostel van het geloof.

Het Vormsel wordt toegediend door de Bisschop of zijn aangestelde en heeft plaats in onze Pastorale Zone in één van de drie parochiekerken.
Zij organiseren zich ook plaatselijk om een goede voorbereiding te voorzien.
In ons bisdom heeft dit plaats op de leeftijd van het 6de leerjaar.
Voor alle info rond catechese kan je terecht bij de catechese verantwoordelijke van onze Pastorale Zone.

Oudere kinderen die hun Vormsel nog niet hebben ontvangen, nemen best contact op met Claudia Servellon (catechese.zonetienen@gmail.com).

Een overzicht van de vormselvieringen:


Sint-Germanus Tienen Zaterdag 20 april 2024 11u en 14u
Goddelijke Zaligmaker Hakendover Zaterdag 4 mei 2024 11u
Sint-Augustinus Oplinter Zaterdag 4 mei 2024 14u

Inschrijvingsformulier ter beschikking vanaf juni!