Mezelf of mijn kind laten dopen


Het doopsel is het eerste initiatiesacrament waardoor je wordt opgenomen in de christelijke geloofsgemeenschap.

Het is goed je daarop voor te bereiden.
De voorbereiding op het doopsel en het doopsel voor volwassen en schoolgaande kinderen onderscheidt zich van de voorbereiding van ouders met de vraag naar het doopsel voor hun kinderen.

Volwassendoop: neem contact op met priester Karel Loodts of diaken Jan Abts.

Voor het doopsel van kinderen en jongvolwassenen (5 jaar tot 15 jaar), neem contact op met Diaken Jan Abts (+32486 16 84 63, diaken.jan.abts@gmail.com).

Voor de doopvoorbereidingen van kleine kinderen word je verwacht op een ouderavond. Contacteer hiervoor Diaken Jan Abts (+32486 16 84 63, diaken.jan.abts@gmail.com).
De mogelijke data en plaatsen voor de kinderdoop staan indicatief aangegeven en worden beslist in overleg met de voorganger.


Tienen Centrum: Sint-Germanus Sint-Germanuskerk Tienen In overleg
Tienen Zuid: Goddelijke Zaligmaker Hakendover Kerk Goddelijke Zaligmaker Hakendover 2e zondag van de maand
Tienen Noord: Sint-Augustinus Sint-Genovevakerk Oplinter 3e zondag van de maand

Er is steeds mogelijkheid tot overleg.

Data doopvoorbereiding / oudercontact:
Eerste dinsdag van elke maand met uitzondering voor augustus (dan is er geen).