Het centraal kerkbestuur is een overlegorgaan tussen de kerkfabrieken op het grondgebied van de stad Tienen.‚Ä®
Het CKB overlegt met de gemeente en heeft een coördinerende functie.

Luc Brasseur (brasseur.luc@skynet.be)
Albert Robinne (albert.robinne58@gmail.com)
Karel Loodts (karelloodts@gmail.com)
Gustaaf Heeren (fam.heeren@skynet.be)
Frans Cloots (frans.cloots@hotmail.com)