Een kerkelijke uitvaart


Het overlijden van een naaste roept heel wat emoties op. Christenen geloven in de dood en verrijzenis van de Heer Jezus. Een kerkelijke uitvaart is daarom steeds een viering waarbij het verrijzenisgeloof centraal staat en waar woorden van hoop en dankbaarheid niet ontbreken. Tijdens deze uitvaart is de kerkgemeenschap in de mogelijkheid om afscheid te nemen van de overledene, rouw te betuigen aan de familie en te bidden voor de overledene en al wie achterblijft.

Het uitvaartcentrum neemt contact op met Pastoor Karel.

De kerkelijke dienst is in samenspraak met de voorganger.

Karel Loodts: 016 81 13 43